2012. március 27., kedd

Kempf Zita: "Égnek a segélyvonalak a Damu-per nyomán" - Interjú Dr. Spronz Júliával, a PATENT Egyesület jogászával, Nők Lapja Cafe, 2012. 03. 27.

A Damu-ítélet óta eltelt egy hétben felbátorodtak a nők: egyre több a segítségkérés nemi erőszak miatt. Dr. Spronz Júlia jogász, a nők elleni erőszakkal, jogi és lelki segélyezéssel foglalkozó Patent Egyesület munkatársa szerint a négy és fél év börtön végre kellő figyelmeztetés minden bántalmazónak.

PRESS RELEASE: Hungarian women's rights organizations comment on high-profile rape case verdict: “Court is on the right track but still a long way to go”

KERET Coalition (“Coalition against Sexual Violence, for Survivors”) – which provides help for victims of sexual violence, and which was formed in 2010 by the Hungarian human rights organizations Amnesty International Hungary, MONA Foundation for the Women of Hungary, NANE Women’s Rights Association, Hungarian Women’s Lobby and PATENT Association – welcomes the final ruling of the Budapest Metropolitan Court of 20th March 2012 which finds Hungarian actor Roland Damu guilty of rape, attempted bodily harm and two instances of violation of personal freedom.
As with all court cases which involve intimate partner violence that receive a lot of public attention, this case will have a significant effect on attitudes towards domestic violence in society: the current court ruling gives the message that violence against women is a crime, the due punishment of which is a several year prison sentence.
As organizations that deal with cases of intimate partner violence, we find it important to point out in particular that the court legally acknowledged the credibility of circumstantial evidence, even in this case of violence behind closed doors. It deserves recognition that the court, in accordance with international human rights standards, paid particular attention to the human dignity of the victim and rejected suggestions for providing evidence that would have led to her further traumatization. It is our hope that the court’s decision will deter future defendants accused of committing sexual violence from trying to prove their innocence using staged pornographic movies in their defence.
However, we find it rather inexplicable that the court did not acknowledge the documented evidence of the fact that Damu had committed violence against women before as an aggravating circumstance, and why it was deemed a mitigating circumstance that before the rape a consensual sexual act had taken place between the parties. This latter explanation is all the more surprising because the court recognized at the same time that the sexually violent crime was “an act with a kind of disciplining goal, serving to solidify the hierarchical relationship between the two of them”; i.e. it was not an act of a sexual kind but an instrument used to express power and exercise control.
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence – which is not yet legally binding for Hungary but already provides guidance – also specifies that such crimes should be punished with the use of effective, proportionate and dissuasive sanctions. Taking this into consideration as well, we express our regret that the Budapest Metropolitan Court, by significantly reducing the original sentence that was handed down, sends the message that as court of appeal it considers the acts the accused committed only slightly dangerous to society. The series of acts that included a number of grave forms of psychological, verbal, physical and sexual violence has caused lifelong impacts to the victim in this case. Domestic and intimate partner violence is the number one cause of death for women between ages 15 and 44, and at least every fifth woman is at risk of it. In our view, it is the primary role of the justice system to recognize the fact that this phenomenon poses a serious threat to society. What depends on this is not merely protecting the legitimately called-for safety of women, but preservation of the lives and the mental and physical health of future generations as well.
Web: www.keretkoalicio.blogspot.com

Press Contact:
MONA Foundation for the Women of Hungary
E-mail: mona.alapitvany@gmail.com

2012. március 21., szerda

Sajtóközlemény - jogerős ítélet Damu Roland ügyében (2012. március 21.)

A szexuális erőszak áldozatai számára segítséget nyújtó KERET Koalíció („Koalíció a szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért”) – amely 2010-ben alakult meg magyarországi civil jogvédő szervezetekből: Amnesty International Magyarország, MONA Alapítvány, NANE Egyesület, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, PATENT Egyesület – üdvözli a Fővárosi Törvényszék jogerős határozatát, mellyel Damu Rolandot erőszakos közösülés, testi sértés kísérlete és két rendbeli személyi szabadság megsértése miatt bűnösnek találta.
Mint minden, a párkapcsolati erőszakról szóló, nagy nyilvánosság előtt zajló bírósági eljárásnak, ennek is komoly hatása van a jelenség társadalmi megítélésére: jelen esetben azt az üzenetet közvetíti, hogy a nők elleni erőszak bűncselekmény, amelynek büntetése több évi börtönbüntetés.
A partnerkapcsolati erőszakkal foglalkozó szervezetekként külön kiemelésre érdemesnek tartjuk, hogy a bíróság jogerősen is elismerte, hogy a négy fal között zajló erőszak megtörténte is hitelt érdemlően alátámasztható a közvetett bizonyítékok által. Elismerést érdemel, hogy a bíróság kifejezett figyelmet szentelt a sértett kíméletére, s elutasította az áldozat további traumatizálódásához vezető bizonyítási indítványokat. Döntésével a taláros testület reményeink szerint elejét vette, hogy szexuális erőszak elkövetésével vádolt személyek a jövőben pornófilmek segítségével bizonyítsák ártatlanságukat.
Érthetetlen azonban számunkra, hogy a bíróság miért nem értékelte súlyosbító körülményként Damu dokumentáltan nőverő múltját és miért szolgált enyhítésként az erőszakot néhány órával megelőző kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális együttlét. Ezen utóbbi indok annál inkább meglepő, mert a bíróság ezzel párhuzamosan elismerte, hogy a nemi erőszak egyfajta fegyelmező, a kettejük közötti hierarchia rögzítését szolgáló cselekményvolt, vagyis nem szexuális indíttatású aktus, hanem a hatalom kifejezésére, a kontroll gyakorlására használt eszköz.
Az Európa Tanács nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Magyarország számára még nem kötelező, de máris iránymutatást jelentő egyezménye is úgy rendelkezik, hogy ezeket a bűncselekményeket hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal kell büntetni. Ezt is szem előtt tartva sajnálatunkat fejezzük ki amiatt, hogy a Fővárosi Törvényszék ítélete az elsőfokú ítéletben kiszabottnál jóval enyhébb büntetési tétel meghatározásával azt sugallja: a másodfokon eljárt bíróság a társadalomra csupán enyhe fokban értékelte veszélyesnek a vádlott cselekedeteit. A lelki, szóbeli, fizikai és szexuális erőszak számos súlyos formáját felölelő cselekménysor egy életre szóló következményekkel jár a konkrét sértett esetében, a családon belüli, párkapcsolati erőszak a 15-44 év közötti nők körében az első számú halálozási ok, és legalább minden ötödik nőt veszélyeztet Magyarországon. Álláspontunk szerint az igazságszolgáltatásnak elsőrendű feladata, hogy ennek a társadalomra való súlyos veszélyességét felismerje és elismerje. Nem csak a nők jogosan igényelt biztonsága, hanem a jövő generációinak élete, lelki és testi egészsége is ezen múlik ugyanis.

2012. március 8., csütörtök

"Tisztességes bánásmódot a nemi erőszak áldozatainak!" Nőnapi közlemény a Damu-per árnyékában, PATENT Egyesület, 2012. március 8.

Tisztességes bánásmódot a nemi erőszak áldozatainak!

A Patent Egyesület szerint a törvény nem nyújt megfelelő védelmet a szexuális erőszak áldozatai számára. Az eljárás során megnyilvánuló áldozathibáztató gyakorlat, a sértett személyét támadó gátlástalan védői perstratégia pedig testileg-lelkileg meggyötri azt a kevés nőt, aki a hatóságokhoz fordul, és elrettenti a többi áldozatot – mindennek szomorú aktualitást ad a most zajló Damu-per.
A Patent Egyesület mint a szexuális erőszak áldozatai számára jogsegélyszolgálatot fenntartó civil szervezet a Nemzetközi Nőnap alkalmából tisztességes bánásmódot kér a nemi erőszak sértettjei számára. Az ártatlanság vélelme, a diszkrimináció tilalma, az emberi méltóság olyan jogok, melyek nemcsak a vádlottakat, de a sértetteket is megilletik.
Egy 2008-as nemzetközi kutatásban  33 európai ország nemi erőszakra vonatkozó adatait elemezték. Ezek közül Magyarországon a legkevesebb az erőszakos közösülés miatt tett feljelentések száma: százezer emberre 2,1 jut. Svédországban 23-szor több esetet jelentenek be, mint nálunk, de Csehországban vagy Szlovákiában is lényegesen többet. Mindez nem meglepő, ha az első fokon hat év szabadságvesztésre ítélt Damu Roland és ügyvédje elmúlt hetekben tapasztalt haknikörútjára és pornórendezői munkásságára tekintünk. Valamennyi, nagy nyilvánosságot kapott nemierőszak-esetben a védő a szexuális erőszakot övező mítoszokra és előítéletekre, valamint a sértett szavahihetőségének megkérdőjelezésére épít, ami sérti az áldozatok emberi méltóságát, és elrettenti őket a jogérvényesítéstől.
Elfogadhatatlan, hogy a nemi erőszakot azzal kérdőjelezik meg, hogy nem volt külsérelmi nyom a nemi szerven vagy másutt, amikor minden e témával tudományos igénnyel foglalkozó szakmai anyag rögzíti, hogy legtöbbször nincs testi sérülés. A felek közti korábbi szexuális kapcsolat sem lehet alapja a későbbi erőszak cáfolatának, amikor a statisztikák szerint a nemierőszak-esetek kétharmadát ismerős követi el, nagyrészt olyan személy, akivel az áldozatnak korábban szexuális kapcsolata volt. Kifogásoljuk, hogy még az igazságügyi szakértők is osztják azt a tévhitet, hogy a szexuális erőszakot perverzek követik el, holott az elkövetők többsége a (volt) partnerét bántalmazza ezzel az eszközzel, sokszor amikor a nő ott akarja hagyni. Gyakran próbálják az erőszak megtörténtét kétségbe vonni az áldozat szexuális előéletére, szexuális szokásaira, életmódjára, öltözékére hivatkozva, holott a tudományos kutatások szerint nem gyakoribb a hamis vád az ilyen ügyekben, mint más bűncselekmények esetén.
Kívánatosnak tartanánk, ha a nyilvánosság hatásvadász meghódítása helyett a büntetőeljárás továbbra is a tárgyalóteremben folyna a sértettek teljes körű kímélete mellett, az emberi jogok tiszteletben tartásával és a szexuális erőszak vizsgálatára vonatkozó szakmai protokollok figyelembe vételével.