2012. december 22., szombat

A KERET Koalíció 2012. december 10-ei konferenciájának anyagai elérhetőek online


Segítségnyújtás a szexuális erőszak áldozatainak:
szakmaközi együttműködés és társadalmi tudatosság
2012. december 10.
Európai Ifjúsági Központ
1024 Budapest, Zivatar u. 1-3.
09:30–10:00      Regisztráció
10:00–10:10      Köszöntő
10:10–10.30      A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés
Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) és Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország)
10:30–11:00      Szexuális erőszak a mai magyar jogban: aktuális kontra ideális
– 
Dr. Wirth Judit (NANE Egyesület) és dr. Spronz Júlia (PATENT Egyesület)
11:00–11:30      Hogyan bánjunk – hogyan ne bánjunk (el) – az erőszak áldozatával?” – a Módszertani Ajánlásokról
Betlen Anna (MONA Alapítvány) és dr. Pap Enikő (Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség)
11:30–11:45      Kávészünet
11:45–12:15      A média lehetőségei a szexuális erőszakkal kapcsolatos társadalmi tudatosság növelésére: elvek és módszerek
Balogh Lídia (MONA Alapítvány)
12:15–12:45      Keret Koalíció – Lájk!” – a közösségi média szerepe a figyelemfelkeltésben és az ismeretterjesztésben; figyelemfelkeltés és információterjesztés fiatalok körében a szexuális erőszakról
Kassa Nóra (MONA Alapítvány)
12:45–13:15      A szexuális erőszak áldozatai számára 2011-ben indított segélyvonal – tapasztalatok, adatok
Wirth Judit (NANE Egyesület)
13.15–13.45      Ebédszünet
13.45–15:15      Panelbeszélgetés a szakmaközi együttműködés lehetőségeiről, a szexuális erőszak áldozatainak hatékony támogatása érdekében
                            A beszélgetést vezette: Tóth Györgyi (NANE Egyesület)
                          – Benkő Fruzsina, ifjúságsegítő, szociális munkás
                          – Lajter Zsuzsanna (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat)
                          – Téglásy Kristóf (Emberi Erőforrások Minisztériuma Ifjúságügyi Főosztály)
15:15–15:45      Kérdések és válaszok; a konferencia zárása


 Letölthető dokumentumok

2012. december 12., szerda

Randierőszak - vagy "szerelmeskedés"?


A Class FM rádió "Morning Show" című műsorában elhangzottak miatt beadvánnyal fordult a Médiahatósághoz a KERET Koalíció egyik szervezetének munkatársa
_________________________________

Címzett: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1525 Budapest Pf. 75.)
Tárgy: kérelem hatósági eljárás megindítására
 
Tisztelt Hatóság!
 Alulírott, (név, lakcím) kérelemmel fordulok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz hatósági eljárás megindítása iránt, a Class FM rádió „Morning Show” c. műsorában 2012. december 4. (kedd) reggel 8.15 és 8.30 között elhangzott tartalom miatt.  
A szóban forgó hanganyag jelenleg elérhető a rádióműsor honlapján; a 10. percnél kezdődik a kifogásolt rész: 


Az elhangzottak saját készítésű átirata az alábbi:

„Van egy nagyon jó trükkje, fölviszed a lányt a Kispolskival, ő ül az anyósülésen, vagy te ülsz az anyósülésen, ő ül a vezetőülésen. Megmondod, hogy szálljon ki, kiszáll, nézzen be az ablakon, benéz az ablakon, gyorsan [nevetés] feltekered az ablakot. [egy másik hang:] Kimászol a másik oldalon… [nevetés] Kimászol a másik oldalon. [nevetés] [a nő hangját utánozva:] »Engedj el, engedj el, ez még csak az első randink!« [nevetés] Kimászol, gyorsan mögé kerülsz  [a nő hangját utánozva:] »Engedj el, engedj el, beszorultam!« És abba a pillanatba ott vagy. Kicsit hatásos első randi, érted. És amikor megcsináltad [?], letekered az ablakot a Kispolskiban, beültök, és mentek haza. [egy másik hang:] Mehetsz bébi. Nem jobb ez, mint vezetés közben? [egy másik hang:] És aztán nagyon csodálkozik, mikor szemből jelensz meg virágokkal a kezedben. Elvoltam az erdőben, találtam neked ibolyát. [nevetés] Hát te? [a nő hangját utánozva:] »Én még mindig itt vagyok beszorulva. Engedj ki, engedj ki!« [nevetés]

Az általam kifogásolt tartalom megítélésem szerint sérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény következő rendelkezéseit:
– 17. § (1) „A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére.” – A kifogásolt, szexuális erőszak elkövetésére tréfálkozva felszólító tartalom gúnyt űz a nők elleni erőszak létező társadalmi jelenségéből, illetve normalizálja a párkapcsolati keretek között elkövetett erőszakot.
– 19. § (1) „Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz.” – A kifogásolt tartalom a fentiek – a szexuális erőszakkal való „viccelődés”, a párkapcsolaton belüli szexuális erőszak pozitív színben való feltüntetése, illetve a nők emberi méltóságának és szexuális önrendelkezési jogának semmibe vétele – súlyosan károsíthatja a fiatalok lelki és erkölcsi fejlődését; veszélyeztetheti a kölcsönös tiszteleten alapuló, felelős párkapcsolati minták elsajátítását; valamint hozzájárulhat a szexuális erőszak jelenségének terjedéséhez, illetve továbbéléshez a fiatal generációkhoz tartozók körében.
– 19. § (4) „Lineáris médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely veszélyeztetheti a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, csak oly módon tehető közzé, amely az adásidő megválasztásával, illetve más műszaki megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy láthatják azt.” – A reggel 8 és fél 9 közötti sugárzás megítélésem szerint egyáltalán nem biztosítja, hogy kiskorúak ne hallhassák a műsort: a „Morning Show” az egyik leghallgatottabb rádióműsor, 2011 decemberében az Ipsos GFK mérése szerint pl. 1.409.000 hallgatója volt, célcsoportja kifejezetten a fiatal közönség. A műsor időpontjában, 06:00-10:00 óra között ugyanezen felmérés szerint az átlag napi hallgatószám országosan közel 400 ezer fő a 15–29 évesek körében (http://www.bevezetem.hu/cikk/class-fm-kegyetlenul-kiutotte-neo-t).

Továbbá, megítélésem szerint az általam kifogásolt tartalom sérti a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény következő rendelkezését:
– 268. § „Aki nagy nyilvánosság előtt, a köznyugalom megzavarására alkalmas módon törvény vagy más jogszabály, avagy a hatóság rendelkezése ellen általános engedetlenségre uszít, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” – A kifogásolt tartalom ugyanis explicit módon szólít fel a szintén a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény következő rendelkezésének megsértésére: 197. § (1) „Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy jelen beadvány megírása előtt e-mailben fordultam panasszal a fenti tartalom miatt a „Morning Show” c. rádióműsor honlapján (www.morningshow.hu) elérhetőségként megadott címhez (stab@morningshow.hu). Néhány órán belül elutasító tartalmú – és, egyszersmind, a hivatalos kommunikáció elfogadott normáit mind formai, mind retorikai szempontból szem elől tévesztő – e-mailt kaptam válaszul. A feladó személyazonossága nem derült ki; aláírásként mindössze ennyi szerepelt: „Morning Show-stáb”. A levélváltást jelen beadvány mellékleteként csatolom.
 Kérem, hogy fentiekben leírtakra tekintettel fontolják meg hatósági eljárás indítását a Class FM Rádió „Morning Show” c. műsorában elhangzottak kapcsán.
 Budapest, 2012. december 7.

Üdvözlettel:
 ----------------------------------------------------------------
Melléklet:
Levélváltás a ClassFM rádió „Morning Show” c. műsorának stábjával

-----------------------------------------------------------------

Feladó: 
dátum: 2012. december 4. 10:46
tárgy: Panasz - 2012. december 4. reggeli műsor

Tisztelt Szerkesztőség!

A Class FM ma reggeli műsorában - a "Morning Show"-ban – elhangzott tartalmak miatt kívánok kifogást emelni. Kb. 8.20 és 8.30 között a műsorvezetők arról "tréfálkoztak", illetve azt illetően adtak tanácsokat, hogy miként lehet megerőszakolni egy nőt egy autóban.
Különösen visszatetsző, hogy minderre a 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen idején került sor: http://16akcionap.org/
Ezúton szeretnék arról tájékoztatást kéni, hogy milyen módon kívánnak bocsánatot kérni a ma reggel elhangzottakért. Érdemi - és haladéktalan - visszajelzés hiányában kénytelen leszek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulni. Továbbá, arról is szeretnék tájékoztatást kapni, hogy a műsor milyen - méltó - módon tervezi a megemlékezést a 16 Akciónapról, illetve annak témájáról, a nők elleni erőszakról mint társadalmi problémáról.

Üdvözlettel
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
-----------------------------------------------------------------

feladó: Morning Show <morningshow@classfm.hu>
címzett: …
dátum: 2012. december 4. 18:13
tárgy: RE: Panasz - 2012. december 4. reggeli műsor

Kedves …!

Amennyiben Onok a szerelmeskedest azonositjak a megeroszakolassal akkor javasoljuk, hogy hagyja abba az eddigi munkajat mert On sok embert felrevezet a tajekozatlansagaval. Amennyiben pedig nem On hallgatta a musort, akkor javasoljuk, hogy ne hagyatkozzon teves allitasokra mert ebbol nagyon sok gondja lehet a tovabbiakban es hiteltelenne is valik..

Üdvözlettel:
Morning Show stáb

2012. november 26., hétfő

Meghívó a "Segítségnyújtás a szexuális erőszak áldozatainak: szakmaközi együttműködés és társadalmi tudatosság" című konferenciára


A KERET Koalíció tisztelettel meghívja Önt konferenciájára:

Segítségnyújtás a szexuális erőszak áldozatainak:
szakmaközi együttműködés és társadalmi tudatosság

Időpont: 2012. december 10-én (hétfőn)
10:00-15:45 között
Helyszín: Európai Ifjúsági Központ
1024 Budapest, Zivatar u. 1-3.
(térkép a meghívó végén található
)

A szexuális erőszak áldozatai számára segítséget nyújtó KERET Koalíció („Koalíció a szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért”) 2010-ben alakult meg magyarországi civil jogvédő szervezetekből – Amnesty International Magyarország, MONA Alapítvány, NANE Egyesület, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, PATENT Egyesület –; a Koalícióhoz később támogató szervezetként csatlakozott a Stop Férfierőszak Projekt.
Jelen konferencia célja a Koalíció 2010–2012-ben ­– a Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundation – OSF) támogatásával végzett tevékenységeinek bemutatása, valamint szakmai eszmecsere kezdeményezése a szexuális erőszak áldozatainak való segítségnyújtás témájában. A konferencia a 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak című rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.

Részvételi szándékát, kérjük, legkésőbb
2012. december 3-ig jelezze a
keretkoalicio@gmail.com címen.
A résztvevők száma korlátozott, a regisztrációkat érkezési sorrendben fogadjuk el.

Szexuális erőszak: információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőiknek

A KERET Koalíció megjelentette a "Szexuális erőszak: információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőiknek" című kiadványt. Célja a szexuális erőszak bűncselekményének áldozatául esett személyek és segítőik minél szélesebb körű tájékoztatása arról, hogy milyen jogokkal rendelkezik az áldozat, mik a lehetőségei és teendői az elkövetővel szembeni eljárást illetően, és milyen módon segíthető elő az erőszak-áldozatok újbóli testi és lelki felépülése, biztonságérzetének visszanyerése.

A kiadvány letölthető innen: Szexuális erőszak: információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőiknek

Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek számára

A KERET Koalíció gondozásában megjelent a "Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek számára" című kiadvány. Az útmutató olyan szakembereknek szól, akik a munkájuk során találkozhatnak szexuális erőszak-áldozatokkal. A kiadvány célja, hogy az áldozatokkal foglalkozni hivatott szakembereket: orvosokat, rendőröket, szociális munkásokat, pszichológusokat, ügyészeket és bírákat felkészítse és segítse abban, hogy szakszerűen, valamint a hazai és nemzetközi jogi normáknak megfelelően járjanak el az szexuális erőszak-áldozatok ellátása és a elkövetők felelősségre vonása terén.

A kiadvány letölthető innen: Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek számára


2012. március 27., kedd

Kempf Zita: "Égnek a segélyvonalak a Damu-per nyomán" - Interjú Dr. Spronz Júliával, a PATENT Egyesület jogászával, Nők Lapja Cafe, 2012. 03. 27.

A Damu-ítélet óta eltelt egy hétben felbátorodtak a nők: egyre több a segítségkérés nemi erőszak miatt. Dr. Spronz Júlia jogász, a nők elleni erőszakkal, jogi és lelki segélyezéssel foglalkozó Patent Egyesület munkatársa szerint a négy és fél év börtön végre kellő figyelmeztetés minden bántalmazónak.

PRESS RELEASE: Hungarian women's rights organizations comment on high-profile rape case verdict: “Court is on the right track but still a long way to go”

KERET Coalition (“Coalition against Sexual Violence, for Survivors”) – which provides help for victims of sexual violence, and which was formed in 2010 by the Hungarian human rights organizations Amnesty International Hungary, MONA Foundation for the Women of Hungary, NANE Women’s Rights Association, Hungarian Women’s Lobby and PATENT Association – welcomes the final ruling of the Budapest Metropolitan Court of 20th March 2012 which finds Hungarian actor Roland Damu guilty of rape, attempted bodily harm and two instances of violation of personal freedom.
As with all court cases which involve intimate partner violence that receive a lot of public attention, this case will have a significant effect on attitudes towards domestic violence in society: the current court ruling gives the message that violence against women is a crime, the due punishment of which is a several year prison sentence.
As organizations that deal with cases of intimate partner violence, we find it important to point out in particular that the court legally acknowledged the credibility of circumstantial evidence, even in this case of violence behind closed doors. It deserves recognition that the court, in accordance with international human rights standards, paid particular attention to the human dignity of the victim and rejected suggestions for providing evidence that would have led to her further traumatization. It is our hope that the court’s decision will deter future defendants accused of committing sexual violence from trying to prove their innocence using staged pornographic movies in their defence.
However, we find it rather inexplicable that the court did not acknowledge the documented evidence of the fact that Damu had committed violence against women before as an aggravating circumstance, and why it was deemed a mitigating circumstance that before the rape a consensual sexual act had taken place between the parties. This latter explanation is all the more surprising because the court recognized at the same time that the sexually violent crime was “an act with a kind of disciplining goal, serving to solidify the hierarchical relationship between the two of them”; i.e. it was not an act of a sexual kind but an instrument used to express power and exercise control.
The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence – which is not yet legally binding for Hungary but already provides guidance – also specifies that such crimes should be punished with the use of effective, proportionate and dissuasive sanctions. Taking this into consideration as well, we express our regret that the Budapest Metropolitan Court, by significantly reducing the original sentence that was handed down, sends the message that as court of appeal it considers the acts the accused committed only slightly dangerous to society. The series of acts that included a number of grave forms of psychological, verbal, physical and sexual violence has caused lifelong impacts to the victim in this case. Domestic and intimate partner violence is the number one cause of death for women between ages 15 and 44, and at least every fifth woman is at risk of it. In our view, it is the primary role of the justice system to recognize the fact that this phenomenon poses a serious threat to society. What depends on this is not merely protecting the legitimately called-for safety of women, but preservation of the lives and the mental and physical health of future generations as well.
Web: www.keretkoalicio.blogspot.com

Press Contact:
MONA Foundation for the Women of Hungary
E-mail: mona.alapitvany@gmail.com

2012. március 21., szerda

Sajtóközlemény - jogerős ítélet Damu Roland ügyében (2012. március 21.)

A szexuális erőszak áldozatai számára segítséget nyújtó KERET Koalíció („Koalíció a szexuális Erőszak Ellen a Túlélőkért”) – amely 2010-ben alakult meg magyarországi civil jogvédő szervezetekből: Amnesty International Magyarország, MONA Alapítvány, NANE Egyesület, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, PATENT Egyesület – üdvözli a Fővárosi Törvényszék jogerős határozatát, mellyel Damu Rolandot erőszakos közösülés, testi sértés kísérlete és két rendbeli személyi szabadság megsértése miatt bűnösnek találta.
Mint minden, a párkapcsolati erőszakról szóló, nagy nyilvánosság előtt zajló bírósági eljárásnak, ennek is komoly hatása van a jelenség társadalmi megítélésére: jelen esetben azt az üzenetet közvetíti, hogy a nők elleni erőszak bűncselekmény, amelynek büntetése több évi börtönbüntetés.
A partnerkapcsolati erőszakkal foglalkozó szervezetekként külön kiemelésre érdemesnek tartjuk, hogy a bíróság jogerősen is elismerte, hogy a négy fal között zajló erőszak megtörténte is hitelt érdemlően alátámasztható a közvetett bizonyítékok által. Elismerést érdemel, hogy a bíróság kifejezett figyelmet szentelt a sértett kíméletére, s elutasította az áldozat további traumatizálódásához vezető bizonyítási indítványokat. Döntésével a taláros testület reményeink szerint elejét vette, hogy szexuális erőszak elkövetésével vádolt személyek a jövőben pornófilmek segítségével bizonyítsák ártatlanságukat.
Érthetetlen azonban számunkra, hogy a bíróság miért nem értékelte súlyosbító körülményként Damu dokumentáltan nőverő múltját és miért szolgált enyhítésként az erőszakot néhány órával megelőző kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális együttlét. Ezen utóbbi indok annál inkább meglepő, mert a bíróság ezzel párhuzamosan elismerte, hogy a nemi erőszak egyfajta fegyelmező, a kettejük közötti hierarchia rögzítését szolgáló cselekményvolt, vagyis nem szexuális indíttatású aktus, hanem a hatalom kifejezésére, a kontroll gyakorlására használt eszköz.
Az Európa Tanács nők elleni és családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Magyarország számára még nem kötelező, de máris iránymutatást jelentő egyezménye is úgy rendelkezik, hogy ezeket a bűncselekményeket hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal kell büntetni. Ezt is szem előtt tartva sajnálatunkat fejezzük ki amiatt, hogy a Fővárosi Törvényszék ítélete az elsőfokú ítéletben kiszabottnál jóval enyhébb büntetési tétel meghatározásával azt sugallja: a másodfokon eljárt bíróság a társadalomra csupán enyhe fokban értékelte veszélyesnek a vádlott cselekedeteit. A lelki, szóbeli, fizikai és szexuális erőszak számos súlyos formáját felölelő cselekménysor egy életre szóló következményekkel jár a konkrét sértett esetében, a családon belüli, párkapcsolati erőszak a 15-44 év közötti nők körében az első számú halálozási ok, és legalább minden ötödik nőt veszélyeztet Magyarországon. Álláspontunk szerint az igazságszolgáltatásnak elsőrendű feladata, hogy ennek a társadalomra való súlyos veszélyességét felismerje és elismerje. Nem csak a nők jogosan igényelt biztonsága, hanem a jövő generációinak élete, lelki és testi egészsége is ezen múlik ugyanis.