2016. április 18., hétfő

Megjelent "Szexuális erőszak - Információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőiknek" című kiadványunk új, aktualizált változata

Megjelent és innen letölthető a KERET Koalíció "Szexuális erőszak - Információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőiknek" című kiadványa.
A szexuális erőszak sajnos nagyon elterjedt: a statisztikák szerint a 2012-es évben Magyarországon több mint 100.000 nőt erőszakoltak meg, köztük közel 80.000-ret a partnerük. Ezzel szemben ugyanebben az évben 269 esetet regisztrált az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika. Már ebből is látszik, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az érintettek.

Ismertető

A kiadványban arról olvashat, hogy mi a szexuális zaklatás, mi a szexuális erőszak, mit jelent beleegyezést adni, milyen tények és tévhitek léteznek társadalmunkban a szexuális erőszakkal kapcsolatban, illetve milyen statisztikák vannak a témában.

A kiadvány sorra veszi a feljelentéssel kapcsolatos legfontosabb információkat, a jogi eljárás lépéseit, de ezek mellett az erőszak lelki hatásásról, és a felépülés folyamatáról is olvashat. A támogatók számára hasznos lehet arról olvasni, hogy hogyan lehet hatékonyan segíteni egy érintettnek. A kiadvány végén a biztonságról is szó esik.

A kiadvány az EGT/Norvég Civil Támogatási alap támogatásával készült 2016-ban.

2014. november 28., péntek

EP képviselők levele dr. Bánfi Ferenc, a CEPOL igazgatója részére

14 EP képviselő levélben fordult az EU néhány hete felavatott budapesti székhelyű Rendőrakadémiájának (https://www.cepol.europa.eu/hu) igazgatójához, aki egyben a nők elleni erőszak felszámolásáért fellépő férfiak mozgalmának, a Fehér Szalag Kampánynak a nagykövete is. (A CEPOL az első uniós intézmény, melynek székhelye Magyarországon van, november 6-án nyitotta meg hivatosan Pintér Sándor belügyminiszter: http://www.jogiforum.hu/hirek/32758http://hirekma.hu/hir/1672903/budapest-a-rendeszeti-kepzes-nemzetkozi-kozpontjava-valt-.html)

Az EP képviselők a levélben 

  • üdvözlik az új intézményt és annak vezetőjét,
  • örömüknek adnak hangot afelett, hogy dr. Bánfi Ferenc igazgató a mozgalom nagyköveteként támogatja a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés mellett elkötelezett férfiak Fehér Szalag Mozgalmát;
  • vázolják, hogy a hírek szerint a magyar rendőrség olyan oktató videókat hozott nyilvánosságra, melyek az erőszak áldozatává vált nőket (is) felelőssé teszik az ellenük elkövetett szexuális erőszakért;
  • sajnálkozásukat fejezik ki, hogy az EU Rendőrakadémiának otthont adó tagállamban történt ilyesmi alig pár héttel az EU Rendőrakadémia hivatalos megnyitása után;
  • idézik dr. Bánfi szavait, miszerint az erőszakos bűncselekmények áldozatai teljes körű védelmet és tiszteletet érdemelnek a bűnüldöző szervek részéről;
  • és felkérik dr. Bánfit, hogy mint a CEPOL igazgatója és a Fehér Szalag Mozgalom nagykövete, foglaljon állást az áldozattá vált nők és lányok mellett egy az egész EU-ra kiterjedő, a bűnüldözési szerveknek szóló képzési programmal a nők elleni erőszakcselekményekkel szembeni fellépés témájában, mely összhangban áll a közös európai értékekkel.

Az Igazgató úr figyelmbe ajánlák a képviselők különösen a 2012/29/EU irányelvet, mely minimum követelményeket határoz meg a bűncselekmények, ezen belül specifikusan a nők elleni erőszak áldozatainak jogai, támogatása és védelme tekintetében. Kérik a képviselők továbbá, hogy a CEPOL igazgatója proaktívan (azaz kezdeményezőleg) lépjen fel minden tagország irányában e direktíva mihamarabbi átültetése és alkalmazása érdekében.

A levél eredetije alább olvasható:

#EU agency for police training in #Hungary must reject #blamethevictim campaign: http://www.sophieintveld.eu/download/getFile/1515 ending #VAW #CEPOL 

2014. november 26., szerda

NEM A RUHA TESZI AZ ÁLDOZATOT! Nőjogi civil szervezetek tiltakozó levele a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság áldozathibáztató kampányfilmjei kapcsán

Az alulírott nőjogi civil szervezetek – a KERET Koalíció tagjai – szégyenletesnek tartják a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság által 2014. november 21-én, a „Biztonságosabb Pécsért” projekt keretében nyilvánosságra hozott, figyelemfelhívó rövidfilmeket, amelyek hivatalos céljuk szerint a szexuális támadások megelőzését szolgálnák, valójában azonban káros és veszélyes üzenetekkel járulnak hozzá a nők elleni erőszak előfordulásának amúgy is kedvező társadalmi légkör fenntartásához, az áldozatok megalázásához és megfélemlítéséhez, valamint az elkövetők felmentéséhez és büntetlenségéhez.
A filmekben egy fiatal nőkből álló, bulizáshoz készülődő baráti társaságot láthatunk, majd a buli pillanatfelvételei következnek, amelynek során az egyik fiatal nő szexuális erőszakot szenved el. A történetet záró tanulság a következő szlogen: „Tehetsz róla, tehetsz ellene!”
Megdöbbenéssel tölt el minket
– az a szereptévesztés, amelyet a fenti szlogen félreérthetetlenül kifejez. A rendőrség küldetése a lakosság szolgálata és védelme; és nem pedig a bűncselekmények áldozatainak hibáztatása, illetve a felelősség előzetes áthárítása a potenciális áldozatokra. A rendőrségnek a fenti szlogent saját maga számára kellene megfogalmazni: megvizsgálva saját szerepét a szexuális erőszak előfordulásának gyakoriságában, valamint felmérve cselekvési lehetőségeit a jelenség visszaszorításában.
– a megközelítés, amely a balesetmegelőzési filmeket idézi; azaz, a szexuális erőszakot egy bizonyos magatartásforma által kiváltott hatásnak ábrázolja, és figyelmen kívül hagyja, hogy a szexuális erőszak elkövetése minden egyes esetben az elkövető döntése.
– a filmek által sugárzott nőgyűlölet, illetve nők iránti megvetés. A bemutatott fiatal nők  nem tesznek mást, mint öltözködésükkel és viselkedésükkel megfelelnek a tömegkultúra által közvetített elvárásoknak és mintáknak, ám mindeközben semmilyen jogsértést nem követnek el, tehát a stílusválasztásuk megítélése ízlés kérdése, és semmiképpen sem a rendészeti szervek feladata.
– a filmek által sugallt, sértő üzenet, amely szerint a férfiak ösztönvezérelt, potenciális erőszaktevők, akiktől jobb óvakodni.
– a filmek által közvetített tévképzetek; például, hogy megfigyelhető lenne összefüggés az áldozat ruházata és szexuális erőszak valószínűsége között; vagy hogy a nők nagyobb biztonságban lennének, ha bulizás helyett otthon maradnának, miközben a nők elleni erőszakos bűncselekmények – ideértve a szexuális erőszakot is – jelentős részét az áldozat otthonában, illetve magánlakásokban, munkahelyeken, oktatási intézmények területén követik el.
– az a tény, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács jóváhagyását adta olyan kampányfilmekhez, amelyeknek a mondanivalója összeegyeztethetetlen a nemzetközi emberi jogi normákkal, illetve Magyarország e téren vállalt kötelezettségeivel –, súlyos hiányosságokat tárva fel ezáltal az országos testülettől elvárható szakmai felkészültség tekintetében.
Értetlenül állunk
– a filmekben megnyilvánuló áldozathibáztatás leplezetlensége és nyersesége előtt. A legutóbbi években világszerte – így Magyarországon is számos szellemes és lényeglátó kampány és kezdeményezés állította pellengérre ezt a káros megközelítésmódot; ezek a rövidfilmek azonban nemigen hagynak teret a paródiának. Ennek kapcsán kiemelendő az „It’s your fault” („A te hibád”) című, az áldozathibáztatást parodizáló videó,[1] amely 2013-ban a magyar közösségimédia-használók széles körében is forgott, és kísérteties hasonlóságokat mutat a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Bűnmegelőzési Tanács által komolyan gondolt, bűnmegelőzési célú rövidfilmekkel.

– az időzítés előtt; tekintettel arra, hogy hazánkban az ELTE gólyatáboraiban elkövetett bűncselekmények napvilágra kerülése nyomán éppen most indultak el biztató folyamatok a szexuális erőszak jelenségével való társadalmi szintű szembenézés és a tévképzetek felszámolása irányában.
– azon körülmény előtt, hogy a kampány a pécsi rendőrséghez kötődik; miközben az elmúlt években a média által kiemelt figyelemmel kísért, súlyos, szexuális támadással is járó bűncselekmények egyikében egy pécsi rendőrségi pszichológus, másikában pedig a pécsi polgármester lánya volt az áldozat.
Tiltakozunk az ellen, hogy
– közpénzből finanszírozzanak káros sztereotípiákat közvetítő kampányt a lakosságnak; ahelyett, hogy a rendőrség állományának biztosítanának ezekből a forrásokból érzékenyítő képzéseket a szexuális erőszakról.
– a hírek szerint Pécs összes középiskolájában levetítenék ezeket a filmeket, amelyek a gyerekek és fiatalok biztonságára, valamint erkölcsi fejlődésére különösen káros hatásúak lehetnek.
Követeljük, hogy
– a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vonja vissza a kampányfilmeket;
– azokat a jövőben legfeljebb mint a rossz megközelítés példáit mutassa be szakmai képzések során;
– álljon el a középiskolai vetítések tervétől;
– a Magyar Rendőrség határolódjon el a filmek üzenetétől.
Amennyiben a fentiekre nem kerül sor, készen állunk arra, hogy nemzetközi támogatást szerezzünk követeléseinknek, illetve arra, hogy adott esetben igénybe vegyük a kormányközi szervezetek által biztosított panasztételi eljárásokat.
Hozzátesszük, hogy sokéves múltra visszatekintő, pozitív tapasztalataink vannak a rendőrség nyitottságával és együttműködési készségével kapcsolatban; sőt, személyes-szakmai kapcsolataink alapján tudjuk, hogy az általunk kifogásolt rövidfilmek megközelítése korántsem esik feltétlenül egybe a rendőrség állományához tartozók személyes-szakmai meggyőződésével. Reméljük, hogy a magyar rendőrök között többségben vannak azok, akik nem gondolják például azt, hogy a szexuális erőszakot az áldozat ruházata idézi elő – mi mindenesetre mellettük állunk.
Egyúttal bízunk abban is, hogy a káros üzeneteket közvetítő kampányfilmek bemutatásának hatására a szexuális erőszakot elszenvedő áldozatok nem veszítik el amúgy is csekély bejelentési hajlandóságukat. Megjegyzendő, hogy egy vonatkozó kutatás adatai szerint Magyarországon százezer emberre 2,1 erőszakos közösülés miatti bejelentés jutott, miközben ez az arányszám Svédországban 23-szor magasabb volt; aminek sok oka lehet, de az kizárható, hogy Magyarországon ennyivel ritkábban követnének el szexuális erőszakot.
Végezetül pedig felajánljuk szakmai segítségünket olyan lakossági kampányok, illetve az állományt célzó képzések előkészítésével, amelyek a XXI. századi nemzetközi emberi jogi normák tiszteletben tartásán, valamint az áldozatok tényleges jogvédelmének figyelembe vételén alapulnak.

Budapest, 2014. november 24.

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek)
Magyarországi Női Alapítvány (MONA)
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE)
Patriarchátust Ellenzők Társasága (PATENT) Egyesület

2013. augusztus 1., csütörtök

"Ketten megerőszakolták az eszméletlen tinit" - az RTL Klub Minden Reggel című műsorában készült interjú Tóth Györgyivel, a NANE Egyesület munkatársával és Dr. Lakatos László pszichiáterrel (2013. július 29.)

http://rtlklub.hu/musorok/808/videok/215323

"A nő egy szexuális igényeket kielégítő tárgy?" - a SuperMokka vendége volt Balogh Lídia, a MONA Alapítvány munkatársa és Horváth Éva pszichológus (2013. május 22.)

A nő egy szexuális igényeket kielégítő tárgy?

Erre a kérdésre próbált meg válaszolni a SuperMokkában Horváth Éva, pszichológus, és Balogh Lídia, a MONA Alapítvány munkatársa. Szerintük nem a nőknek kéne tenni lépéseket az ügyben, hanem a férfiakat, és a teljes társadalomnak a nőkhöz való viszonyulását kéne megváltoztatni. A szexuális erőszak rendszerint valamilyen ismeretségi viszonyból indul ki, és sokszor még így is az áldozatokat okolják, például kihívó ruházatuk miatt. Sok esetben a hatalomvágy, illetve a másik birtoklásának vágya is szerepet játszik abban, hogy erőszakig fajul a helyzet. Elképzelhető, hogy az erőszakolókkal szemben alkalmazott retorziók, büntetések nem elég komolyak, és ezek szigorítása hozhatna eredményt ezen a téren. Jelen korunk társadalmi attitűdje szerint a nők teste tárgyiasítható, megszerzendő trófeaként jelenik meg (filmekben, reklámokban, különféle művészeti alkotásokban). Sokat segítene, ha nem úgy jelennének meg a nők, mint a szexuális igényeket kielégítő tárgyak...

2012. december 22., szombat

A KERET Koalíció 2012. december 10-ei konferenciájának anyagai elérhetőek online


Segítségnyújtás a szexuális erőszak áldozatainak:
szakmaközi együttműködés és társadalmi tudatosság
2012. december 10.
Európai Ifjúsági Központ
1024 Budapest, Zivatar u. 1-3.
09:30–10:00      Regisztráció
10:00–10:10      Köszöntő
10:10–10.30      A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés
Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) és Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország)
10:30–11:00      Szexuális erőszak a mai magyar jogban: aktuális kontra ideális
– 
Dr. Wirth Judit (NANE Egyesület) és dr. Spronz Júlia (PATENT Egyesület)
11:00–11:30      Hogyan bánjunk – hogyan ne bánjunk (el) – az erőszak áldozatával?” – a Módszertani Ajánlásokról
Betlen Anna (MONA Alapítvány) és dr. Pap Enikő (Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség)
11:30–11:45      Kávészünet
11:45–12:15      A média lehetőségei a szexuális erőszakkal kapcsolatos társadalmi tudatosság növelésére: elvek és módszerek
Balogh Lídia (MONA Alapítvány)
12:15–12:45      Keret Koalíció – Lájk!” – a közösségi média szerepe a figyelemfelkeltésben és az ismeretterjesztésben; figyelemfelkeltés és információterjesztés fiatalok körében a szexuális erőszakról
Kassa Nóra (MONA Alapítvány)
12:45–13:15      A szexuális erőszak áldozatai számára 2011-ben indított segélyvonal – tapasztalatok, adatok
Wirth Judit (NANE Egyesület)
13.15–13.45      Ebédszünet
13.45–15:15      Panelbeszélgetés a szakmaközi együttműködés lehetőségeiről, a szexuális erőszak áldozatainak hatékony támogatása érdekében
                            A beszélgetést vezette: Tóth Györgyi (NANE Egyesület)
                          – Benkő Fruzsina, ifjúságsegítő, szociális munkás
                          – Lajter Zsuzsanna (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat)
                          – Téglásy Kristóf (Emberi Erőforrások Minisztériuma Ifjúságügyi Főosztály)
15:15–15:45      Kérdések és válaszok; a konferencia zárása


 Letölthető dokumentumok

2012. december 12., szerda

Randierőszak - vagy "szerelmeskedés"?


A Class FM rádió "Morning Show" című műsorában elhangzottak miatt beadvánnyal fordult a Médiahatósághoz a KERET Koalíció egyik szervezetének munkatársa
_________________________________

Címzett: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1525 Budapest Pf. 75.)
Tárgy: kérelem hatósági eljárás megindítására
 
Tisztelt Hatóság!
 Alulírott, (név, lakcím) kérelemmel fordulok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz hatósági eljárás megindítása iránt, a Class FM rádió „Morning Show” c. műsorában 2012. december 4. (kedd) reggel 8.15 és 8.30 között elhangzott tartalom miatt.  
A szóban forgó hanganyag jelenleg elérhető a rádióműsor honlapján; a 10. percnél kezdődik a kifogásolt rész: 


Az elhangzottak saját készítésű átirata az alábbi:

„Van egy nagyon jó trükkje, fölviszed a lányt a Kispolskival, ő ül az anyósülésen, vagy te ülsz az anyósülésen, ő ül a vezetőülésen. Megmondod, hogy szálljon ki, kiszáll, nézzen be az ablakon, benéz az ablakon, gyorsan [nevetés] feltekered az ablakot. [egy másik hang:] Kimászol a másik oldalon… [nevetés] Kimászol a másik oldalon. [nevetés] [a nő hangját utánozva:] »Engedj el, engedj el, ez még csak az első randink!« [nevetés] Kimászol, gyorsan mögé kerülsz  [a nő hangját utánozva:] »Engedj el, engedj el, beszorultam!« És abba a pillanatba ott vagy. Kicsit hatásos első randi, érted. És amikor megcsináltad [?], letekered az ablakot a Kispolskiban, beültök, és mentek haza. [egy másik hang:] Mehetsz bébi. Nem jobb ez, mint vezetés közben? [egy másik hang:] És aztán nagyon csodálkozik, mikor szemből jelensz meg virágokkal a kezedben. Elvoltam az erdőben, találtam neked ibolyát. [nevetés] Hát te? [a nő hangját utánozva:] »Én még mindig itt vagyok beszorulva. Engedj ki, engedj ki!« [nevetés]

Az általam kifogásolt tartalom megítélésem szerint sérti a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény következő rendelkezéseit:
– 17. § (1) „A médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére.” – A kifogásolt, szexuális erőszak elkövetésére tréfálkozva felszólító tartalom gúnyt űz a nők elleni erőszak létező társadalmi jelenségéből, illetve normalizálja a párkapcsolati keretek között elkövetett erőszakot.
– 19. § (1) „Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz.” – A kifogásolt tartalom a fentiek – a szexuális erőszakkal való „viccelődés”, a párkapcsolaton belüli szexuális erőszak pozitív színben való feltüntetése, illetve a nők emberi méltóságának és szexuális önrendelkezési jogának semmibe vétele – súlyosan károsíthatja a fiatalok lelki és erkölcsi fejlődését; veszélyeztetheti a kölcsönös tiszteleten alapuló, felelős párkapcsolati minták elsajátítását; valamint hozzájárulhat a szexuális erőszak jelenségének terjedéséhez, illetve továbbéléshez a fiatal generációkhoz tartozók körében.
– 19. § (4) „Lineáris médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely veszélyeztetheti a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, csak oly módon tehető közzé, amely az adásidő megválasztásával, illetve más műszaki megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy láthatják azt.” – A reggel 8 és fél 9 közötti sugárzás megítélésem szerint egyáltalán nem biztosítja, hogy kiskorúak ne hallhassák a műsort: a „Morning Show” az egyik leghallgatottabb rádióműsor, 2011 decemberében az Ipsos GFK mérése szerint pl. 1.409.000 hallgatója volt, célcsoportja kifejezetten a fiatal közönség. A műsor időpontjában, 06:00-10:00 óra között ugyanezen felmérés szerint az átlag napi hallgatószám országosan közel 400 ezer fő a 15–29 évesek körében (http://www.bevezetem.hu/cikk/class-fm-kegyetlenul-kiutotte-neo-t).

Továbbá, megítélésem szerint az általam kifogásolt tartalom sérti a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény következő rendelkezését:
– 268. § „Aki nagy nyilvánosság előtt, a köznyugalom megzavarására alkalmas módon törvény vagy más jogszabály, avagy a hatóság rendelkezése ellen általános engedetlenségre uszít, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” – A kifogásolt tartalom ugyanis explicit módon szólít fel a szintén a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény következő rendelkezésének megsértésére: 197. § (1) „Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy más védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy jelen beadvány megírása előtt e-mailben fordultam panasszal a fenti tartalom miatt a „Morning Show” c. rádióműsor honlapján (www.morningshow.hu) elérhetőségként megadott címhez (stab@morningshow.hu). Néhány órán belül elutasító tartalmú – és, egyszersmind, a hivatalos kommunikáció elfogadott normáit mind formai, mind retorikai szempontból szem elől tévesztő – e-mailt kaptam válaszul. A feladó személyazonossága nem derült ki; aláírásként mindössze ennyi szerepelt: „Morning Show-stáb”. A levélváltást jelen beadvány mellékleteként csatolom.
 Kérem, hogy fentiekben leírtakra tekintettel fontolják meg hatósági eljárás indítását a Class FM Rádió „Morning Show” c. műsorában elhangzottak kapcsán.
 Budapest, 2012. december 7.

Üdvözlettel:
 ----------------------------------------------------------------
Melléklet:
Levélváltás a ClassFM rádió „Morning Show” c. műsorának stábjával

-----------------------------------------------------------------

Feladó: 
dátum: 2012. december 4. 10:46
tárgy: Panasz - 2012. december 4. reggeli műsor

Tisztelt Szerkesztőség!

A Class FM ma reggeli műsorában - a "Morning Show"-ban – elhangzott tartalmak miatt kívánok kifogást emelni. Kb. 8.20 és 8.30 között a műsorvezetők arról "tréfálkoztak", illetve azt illetően adtak tanácsokat, hogy miként lehet megerőszakolni egy nőt egy autóban.
Különösen visszatetsző, hogy minderre a 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen idején került sor: http://16akcionap.org/
Ezúton szeretnék arról tájékoztatást kéni, hogy milyen módon kívánnak bocsánatot kérni a ma reggel elhangzottakért. Érdemi - és haladéktalan - visszajelzés hiányában kénytelen leszek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulni. Továbbá, arról is szeretnék tájékoztatást kapni, hogy a műsor milyen - méltó - módon tervezi a megemlékezést a 16 Akciónapról, illetve annak témájáról, a nők elleni erőszakról mint társadalmi problémáról.

Üdvözlettel
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
-----------------------------------------------------------------

feladó: Morning Show <morningshow@classfm.hu>
címzett: …
dátum: 2012. december 4. 18:13
tárgy: RE: Panasz - 2012. december 4. reggeli műsor

Kedves …!

Amennyiben Onok a szerelmeskedest azonositjak a megeroszakolassal akkor javasoljuk, hogy hagyja abba az eddigi munkajat mert On sok embert felrevezet a tajekozatlansagaval. Amennyiben pedig nem On hallgatta a musort, akkor javasoljuk, hogy ne hagyatkozzon teves allitasokra mert ebbol nagyon sok gondja lehet a tovabbiakban es hiteltelenne is valik..

Üdvözlettel:
Morning Show stáb